Aktivitetet

  • Mbrojtjen e interesit të bizneseve para institucioneve vendore dhe ndërkombëtare,
  • Trajnimet profesionale nga ekspertë, për zhvillimin e bizneseve (ndërmarrjeve) në Kosovë,
  • Këshillime për bizneset, nga ekspertë të caktuar në fusha të caktuara,
  • Organizimin e seminareve, konferencave, panaireve, takimeve B2B, prezantimeve të ndryshme të bizneseve,
  • Publikime të ndryshme informuese si broshura informative, revista dhe gazeta periodike, portale elektronike etj..
  • Hulumtime dhe anketime në fusha të ndryshme të ekonomisë dhe biznesit, për nevoja specifike,
  • Përgatitje të raporteve të ndryshme për nevoja specifike mbi zhvillimet ekonomike dhe zhvillimet e bizneseve në Kosovë,
  • Qendër informimi për investitorë të huaj që duan të investojnë në Kosovë,
  • Iniciativa për lidhjen e marrëveshjeve ndërmjet bizneseve vendore apo ndërkombëtare.

Kontakti


Mob: +383 (0) 44 558 529
Tel: +383 (0) 38 223 253
ueb faqja: www.opb-ks.org;
e-mail: [email protected]
Adresa: Rr. Tringe Smajli, Nr.12/4,
10 000 Prishtine, Republika e Kosoves