Qëllimi

  • Mbështetjen e zhvillimit ekonomik në Kosovë,
  • Përkrahjen e biznesit ne zhvillimin e afarizmit sa më të mirë në Kosovë,
  • Ngritjen e kapaciteteve menaxhuese dhe operative të bizneseve,
  • Informimin sa më të mirë të bizneseve me rregullat dhe ligjet në fuqi të Kosovës dhe me informata të ndryshme të nevojshme për bizneset,
  • Krijimin e mundësive më të mira për të komunikuar bizneset mes veti  dhe me institucionet,
  • Mbledhjen dhe dhënien e informacioneve të rëndësishme për zhvillim ekonomik  dhe të bizneseve në veçanti,
  • Mbështetjen e investimeve të huaja ne Kosovë.

Kontakti


Mob: +383 (0) 44 558 529
Tel: +383 (0) 38 223 253
ueb faqja: www.opb-ks.org;
e-mail: [email protected]
Adresa: Rr. Tringe Smajli, Nr.12/4,
10 000 Prishtine, Republika e Kosoves